Om oss

 ”HowToSell – Coaching & Sales Agency” har ett säljteam med agenter som jobbar tätt intill varandra med sina uppdrag. Våra agenter jobbar med olika branscher och har hög säljkompetens som utvecklas vidare genom nya uppdrag.

Dagligen arbetar våra agenter med tre huvuduppdrag.

Säljcoachning, där vi erbjuder att utbilda företagssäljare.

 Säljpool, där vi erbjuder våra agenter i form av säljare för företag

som behöver säljpersonal.

 Säljagent, där vi erbjuder agenter i form av representation för företag eller där vi agerar som företags säljorganisation.

Varför oss?

Vi har kommit till en fas i världen där tekniken har tagit över i form av internet, kommunikation är mycket enklare och förbindelserna är mycket mindre. Kunskap ökar till den allmänna kunden. Säljbranschen utvecklas varje dag, Internet har digitaliserat marknaden och kunden har ett mycket högre produktmedvetande. Priser jämförs med några knapptryck från kundens smartphone, detta medför till en stark konkurrerande marknad med högt pressade priser. Senaste tiden visar att marknaden utvecklar skepnad snabbare än för några år sedan, säljare behöver anpassa sig till hur marknaden formar sig dagligen.

”HowToSell – Coaching & Sales Agency” har i syfte att revolutionera säljbranschen genom hög kompetens inom sälj. Med säljare som har varit i branschen och lärt sig genom erfarenhet och utbildningar hur man hanterar dagens kunder. Säljare som varit med i processen av att utveckla sitt eget tänk då marknaden har utvecklats. Vi har byggt ett säljteam från olika säljbranscher med olika typer av säljare. Syftet med HowToSell är att möta marknadens höga krav på säljare och underlätta för företag som vill koncentrera sig på sina produkter och tjänster.