Säljagent

 

 

Säljorganisation
Vi agerar som säljagenter där vi bygger upp säljorganisationer för företag. Vi tar ansvar för hela företagets försäljningssida. Med vårt säljteam och våra coacher bygger vi upp en grund utifrån företagets kultur. Vi blir företagets säljorganisation och delar samma målsättning. Utöver försäljning som är den primära frågan när vi sätter våra mål så tar vi även ett ansvar i form av försäljningsmarknadsföring när vi bygger upp en säljorganisation.

 

Säljagenter
HowToSell erbjuder en helhetslösning till företag som behöver agenter som representerar deras behov. Vi besöker ert företag med våra coacher där vi granskar företaget ihop med er. Vi formar ett kortsiktigt paket samt långsiktigt som vi ihop med er kan följa. Vi skickar ut en eller flera agenter beroende på behov för att åstadkomma rätt resultat. Bakom agenten/agenterna finns det stöd från vårt säljteam samt säljledare som har som uppdrag att jobba från distans för att hjälpa försäljningen att komma på fötter och samtidigt få rätt tillväxt.

Vi arbetar som säljagenter gentemot företag som behöver säljrepresentation. Företag som t.ex. har en innovation, produkt eller tjänst men saknar kunskap och resurser för att anställa kompetenta säljare.

 

Vi erbjuder ett säljteam uppbyggt av högt kompetenta agenter som har erfarenhet från olika säljbranscher. Våra agenter arbetar ständigt med olika projekt och har olika arbetsområden som tilldelas för att få bästa möjliga resultat.

 

Vi bygger upp en säljorganisation för företag som behöver en större omfattning av försäljning men samtidigt vill lägga energi på företagets huvudagenda. Vi tar ansvar för hela företagsförsäljningen och sätter en gemensam strategi för att nå den företagsvision som finns.