Säljpool

Våra agenter agerar även som säljpool för företag i behov av personal. Vårt säljteam arbetar dagligen med sälj ifrån olika projekt samt har hög kompetens från olika branscher. Genom att fylla tider som företag har svårt att bemanna samtidigt som våra agenter tillför kompetensen man har från tidigare uppdrag, så tror vi på HowToSell på ett effektivare sälj där vi kan bidra med en ny dimension utifrån.

Vi besöker butik där vi granskar er kultur och värderingar. Utifrån er policy och krav formar vi en introduktion för agenter som kommer ingå i samarbetet. Vi sätter tydliga dagsmål på våra agenter som är ute hos företag och följer upp dessa mål tillsammans med vår teamledare.

Vårt säljteam har ett säljmöte varje vecka där vi bollar idéer och coachar varandra i hur vi ska växa som säljare samt agera bättre i respektive uppdrag. Vi tror på ett kollektivt samarbete i ett team gynnar individen i sitt sälj framför en säljare utan uppföljning.

Modeller

Prova på-paket
Detta är en modell för företag som vill prova på kvalitén av våra säljare för framtida samarbete så har vi format ett ”prova på-paket” på upp till två veckor där vi kan bygga en testperiod tillsammans med er utifrån era behov.

Heltidslösning
Detta är en modell för företag som är i behov av heltidspersonal. Tillsammans med agent följer en coach med i bakgrunden som följer upp och sätter tydliga mål tillsammans med butikschef. Teamledare har daglig kontakt med agent och coach då effektivisering av säljutveckling hos både butik och agenten är viktigt för HowToSell.

Timlösning
Detta är en modell för företag som är i behov av timpersonal. Vi fyller timmar som anses svåra för företag att fylla och bygger ett samarbete tillsammans med butikschef där vi även formar en heltidslösning för att kalla in agent vid eventuellt akutbehov utanför ramen av planerat arbete. HowToSell har 24h-policy där vi med hjälp av vårt högt kompetenta säljteam har möjlighet att skicka ut agenter snabbt vid akuta behov.