Säljcoach

Våra agenter agerar som säljcoacher där vi har olika agenter för representation beroende på vilken bransch som efterfrågar behovet. Precis som i ett fotbollslag så har vi byggt upp vårt team med olika positioner utifrån vilken bransch man har expertis från, kompetensgrad och personlighetsform.

Med anledning till hur marknaden har utvecklat sig med prispressade branscher där kunder genom enkla knapptryck på smartphonen kan jämföra produkter och där det krävs högre expertis i säljteknik från säljare så tror vi på kunskap som en viktig pelare. Vi på HowToSell anser att en coach med säljerfarenhet och som följer marknadens utveckling har en större effektiviseringsförmåga i sitt coachande framför en coach som endast utbildar från gamla normer.

Företag spenderar enorma belopp på säljutbildningar för att deras personal ska bli motiverade samt höja försäljningen. Effekten speglas oftast genom höjda siffror första veckorna, därefter brukar tyvärr prestationen från säljare som inte är lika motiverade längre sjunka till samma gamla mängd. På samma sätt som det ökar gymkunder efter nyår men avtar sen snabbt.

HowToSell vill implementera en säljkultur i företagen och få bort rutin ur vardagsarbetet hos säljarna genom att coacha med agenter som själva jobbar som säljare i dagsläget. Även genom att forma utbildning specificerat runt företaget som blir coachat.

Modeller

Distans

Vi bjuder in personal samt chefer för utbildning hos oss. Granskning av verksamheten sker tillsammans med ansvariga för att våra coacher ska kunna ge den mest effektiva träning till er personal. Utifrån samlad fakta skapar vi ett utbildningsformat just för ert företag och samspelar det ihop med vår egna workshop.

På plats
Vi besöker er där vi formar en utbildning utifrån observation av personal och verksamhet.
Med en fräsch skräddarsydd utbildning just för er agerar våra coacher vid sidan av er personal på plats. Genom att illustrera för personal vid situation tror HowToSell på en mer effektiv tillgång. Utbildningen fortsätter efter avslutat pass där coacherna går igenom dagen. Uppföljning sker sporadiskt utifrån bestämmelse med företag.