Säljcoach

Utbildning i form av säljcoachning till personal

på distans samt på plats.

 

Säljpool

Säljpool i form av ett säljteam uppbyggt av högt kompetenta agenter med flera års erfarenhet inom säljbranschen.

Säljagent

Säljagent i form av representation

utifrån företags säljbehov.

Snabbhet

Vi har som policy att leverera en säljlösning inom 24 timmar. Det innefattar att vi skickar ut en av våra högt
kompetenta säljagenter från vårt säljteam som kan agera i form av coach, extra säljpersonal eller agera som
representation.

Flexibilitet

Vi erbjuder hög flexibilitet då vårt säljteam är uppbyggt av agenter som kan fylla in för
varandra. Vi är flexibla i den form att alla våra agenter delar samma baskunskap inom sälj och därav fungerar
som stöd i fall där respektive företag behöver extra hjälp.

Erfarenhet

Vi har ett säljteam uppbyggt av högt kompetenta agenter med flera års erfarenhet inom säljbranschen.
Säljteamet består av agenter samt en coach som alltid finns med som support.